General Disclaimer
Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van de Algemene Voorwaarden is afgedrukt op de achterkant van dit briefpapier, dan wel ter hand gesteld of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Our general terms and conditions apply to all offers, quotations, projects, agreements and legal dealings, and consist of the Algemene Voorwaarden van DuPho [General Terms and Conditions of the Dutch Photographers Association]. The general terms and conditions are printed on the back of this notepaper, provided by email or made available in person. By awarding a job to us you declare that you accept and acknowledge the applicability of the general terms and conditions as well as the applicable additional conditions furthermore you declare that you have received the general terms and conditions as wells as the applicable additional conditions and that you are familiar with the contents thereof. The applicability of other terms and conditions are hereby explicitly declined.
Privacy Statement
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Accord Entertainment persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking met nationale wet- en regelgeving.
Download onze volledige privacy verklaring via de link hieronder.
To be able to supply products and services, Accord Entertainment processes personal data. These data relate to natural persons, are processed with the greatest possible care, and with due observance of the European General Data Protection Regulation (GDPR) and prevailing national laws and regulations at the time of processing.
Download our complete privacy statement via de link below.
Cookies
Accord Entertainment gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.​​​​​​​
Accord Entertainment uses technical and functional cookies only. A cookie is a small text file stored on your computer, tablet or mobile device when you visit our website for the first time. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure the website works properly and remembers certain information, such as your preferred settings. This also enables us to optimize our website. We also place cookies that track your browsing behavior so we can provide customized content. You can opt out from cookies by setting your internet browser so it no longer stores cookies. You can also delete all stored information through your browser settings.
Back to Top